Cách Tạo Khung Trong Powerpoint

Hướng dẫn cách tạo ghi chú trong Powerpoint. Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint( Phần 1). Slide Master trong Powerpoint. Tạo các thành phần cơ bản trong PowerPoint 2007 - TTTH. Tạo liên kết hình vẽ và ảnh trong PowerPoint - PC World VN. Hướng dẫn cách chèn hình nằm dưới chữ trong Powerpoint 2010. Hướng dẫn tạo hiệu ứng động trong Power Point. Hướng dẫn tạo hiệu ứng cho slide power point 2007. Hướng dẫn cách chèn hình nằm dưới chữ trong Powerpoint 2010. Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Word, PowerPoint | Biết máy tính. Cách thêm viền vào trang chiếu Powerpoint